Login

Nejprve se prosím přihlaste.

Škola:
Heslo:

Pokud nemáte heslo pro přihlášení, kontaktujte sekretariát Vaší katedry tělesné výchovy nebo vyučujícího tělesné výchovy. V případě, že heslo nemá sekretariát nebo Vaše škola není vůbec uvedena v seznamu škol, kontaktujte nás na emailu kristyna.kutilova@outlook.cz. Do emailu nezapomeňte uvést jméno Vaší školy a kontaktní email na odpovědnou osobu (vedoucí katedry tělesné výchovy, sekretariát, ředitele, vyučujícího tělesné výchovy apod.). Na tento email Vám zašleme heslo pro přihlášení.